Civilingenjör i industriell ekonomi 300hp

Civilingenjör i industriell ekonomi 300hp

Har du ett affärsmässigt öga för teknik? Gillar du dessutom utmaningar och problemlösning, kanske i rollen som ledare, så är det här utbildningen för dig.

Kombinationen av ekonomi, teknik och ledarskap skapar många möjligheter. Jobben finns hos företag och organisationer som utvecklar produkter och tjänster i såväl svensk som internationell miljö. Du kan arbeta som till exempel projektledare, konsult eller affärsutvecklare som färdig civilingenjör i industriell ekonomi.

Under utbildningen tränar du dig på att lösa tekniska utmaningar och samtidigt väga in ekonomi, hållbarhet, forskning och utveckling. Redan under det första året ingår ett skarpt projektarbete tillsammans med näringslivet. Senare väljer du en av inriktningarna maskinteknik och hållbar produktinnovation eller tillämpad IT inom programvaruteknik. Båda har en ekonomidel med fokus på innovation, entreprenörskap och affärsutveckling som stärker din profil på arbetsmarknaden. Du blir väl förberedd för arbete i internationella miljöer och många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Programmet omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Arbetsområden

Både i Sverige och utomlands behövs ingenjörer med ekonomisk bakgrund som kan utveckla affärsverksamheten inom tjänste- och produktutvecklande företag och organisationer. Du kan arbeta som projektledare, konsult eller affärsutvecklare.

Studentprojekt

StudentprojektStudentprojektStudentprojekt
VideoVideo

Bilder från Flickr

Se vad tidigare studenter gör idag

Många av studenterna från Industriell ekonomi engagerar sig i studentföreningar. Eken, som är en av dessa föreningar, bjöd in till föreläsning och workshop tillsammans med Fysplansstudenternas linjeförening Plankan. Här ses
studenter från Industriell ekonomi som presenterar ABCD-analys.

Här bjuder några studenter från Industriell ekonomi och Fysisk planering på en inblick i
deras workshop kring hur Karlskronas huvudgata hade kunnat se ut i ett mer
hållbart samhälle. Workshoppen skapades på initiativ av studentföreningarna Eken och Plankan.


Båtprojektet - Projektbaserad problemlösning

I båtprojektet arbetar studenterna med projektbaserad problemlösning i grupp där studenter från flera olika utbildningsprogram samarbetar och bidrar med sin specialkompens till projektet. Målet med projektet är att konstruera en ytgående farkost som ska förflytta sig till en önskad position med hjälp av GPS-koordinater för att söka efter en nödställd person. Därefter ska man via farkosten kunna kommunicera med den nödställde med både bild- och ljudöverföring, samt transportera denne till en säker plats. Studenterna från Industriell ekonomi arbetar främst med ekonomi, organisation och styrning.

Kontakt

Namn

Gunilla Åkesson Nilsson

Telefon

0455-38 50 00

E-mail

gunilla.akesson.nilsson@bth.se