Civilingenjör i maskinteknik 300hp

Civilingenjör i maskinteknik 300hp

Vill du satsa på en gedigen teknisk utbildning med både bredd och hållbarhetsfokus? Studera då till civilingenjör i maskinteknik.

Civilingenjörer i maskinteknik är efterfrågade i de flesta branscher, som energiförsörjning, fordonsindustri, rymdindustri, medieföretag, konsultföretag med flera. Efter examen kan du jobba som till exempel konstruktör, produktutvecklare eller strategisk projektledare. De flesta civilingenjörer har utåtriktade arbeten, ofta i internationella sammanhang och efter några års erfarenhet är det vanligt med jobb på chefsnivå eller som expert i utvecklingsprojekt.

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik och energiteknik, liksom kompletterande ämnen som matematik och miljögrunder. År fyra och fem fördjupar du dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik. Båda inriktningarna, liksom utbildningen som helhet, genomsyras av ett hållbarhetstänkande. Några av kurserna bedrivs i projektform och utbildningen avslutas med ett självständigt projekt, ofta tillsammans med ett företag.

Programmet omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Arbetsområden

Du arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller strategisk projektledare, chef eller experter. Du kan vara verksam inom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri, konsultbolag och medieföretag.

Övriga ämnen, t ex datavetenskap, elektroteknik, industriell ekonomi, matematisk statistik och strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Kurser inom vald inriktning (Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling).

Studentprojekt

StudentprojektStudentprojekt
VideoVideo

Bilder från Flickr


Båtprojektet - Projektbaserad problemlösning

I båtprojektet arbetar studenterna med projektbaserad problemlösning i grupp där studenter från flera olika utbildningsprogram samarbetar och bidrar med sin specialkompens till projektet. Målet med projektet är att konstruera en ytgående farkost som ska förflytta sig till en önskad position med hjälp av GPS-koordinater för att söka efter en nödställd person. Därefter ska man via farkosten kunna kommunicera med den nödställde med både bild- och ljudöverföring, samt transportera denne till en säker plats. Maskinteknikstudenterna i projektet arbetar främst med konstruktion, tillverkning och test av farkosten.


Projektet Product-Service Systems Extreme Innovation genomförs av studenter från flera utbildningsprogram inom maskinteknik enligt en modell som kallas deltagande produktinnovation och som stimulerar innovationsprocessen. Varje projekt genomförs i nära samarbete med ett företag, där studenterna får handledarstöd både från BTH och från företaget.

Kontakt

Namn

Lena Prinselaar

Telefon

0455-38 50 00

E-mail

lena.prinselaar@bth.se