Högskoleingenjör i maskinteknik 180hp

Högskoleingenjör i maskinteknik 180hp

Drömmer du om att utveckla morgondagens maskiner och produkter? En ingenjörsexamen i maskinteknik är rätt väg till dessa jobb.

Som högskoleingenjör kan du till exempel arbeta med konstruktion och produktutveckling, kanske på ett mekaniskt företag eller ett konsultföretag. Jobbet sker ofta i team tillsammans med dina kollegor eller uppdragsgivare. Vanliga verktyg i din vardag är utrustning och programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera för att förutse färdiga produkters egenskaper. Andra arbetsuppgifter kan vara beräkning, marknadsföring och försäljning.

I början studerar du CAD, mekanik och hållfasthetslära och du läser kurser inom teknisk kommunikation, ekonomi och naturvetenskap. Senare sker en inriktning mot produktutvecklingsprocessen där du har möjlighet att själv välja kurser. Några av kurserna bedrivs i projektform där du övar på ingenjörsrollen genom att jobba med problemlösning i grupp. Programmet avslutas med ett självständigt projektarbete, vanligtvis tillsammans med ett företag. Hållbarhetstänkande går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

Arbetsområde

Du kan arbeta som utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef. Dina arbetsuppgifter kan vara att jobba med beräkningar, konstruktion och produktutveckling, marknadsföring eller försäljning.

Är du intresserad av den här utbildningen men inte behörig rekommenderar vi att du läser vårt tekniska basår.

Studentprojekt

StudentprojektStudentprojekt
VideoVideo

Bilder från Flickr

Se vad tidigare studenter gör idag


Båtprojektet- Projektbaserad problemlösning

I båtprojektet arbetar studenterna med projektbaserad problemlösning i grupp där studenter från flera olika utbildningsprogram samarbetar och bidrar med sin specialkompens till projektet. Målet med projektet är att konstruera en ytgående farkost som ska förflytta sig till en önskad position med hjälp av GPS-koordinater för att söka efter en nödställd person. Därefter ska man via farkosten kunna kommunicera med den nödställde med både bild- och ljudöverföring, samt transportera denne till en säker plats. Maskinteknikstudenterna i projektet arbetar främst med konstruktion, tillverkning och test av farkosten.

Examensarbeten i nära samarbete med näringslivet

Under det tredje året av utbildningen Utvecklingsingenjör i maskinteknik lär sig studenterna att utveckla produkter i en industriell organisation. Metoden kallas integrerad produktutveckling och bygger på att man under utvecklingsarbetets gång samverkar med företagets konstruktions-, marknads-, produktions- och service- avdelningar för att komma fram till den produkt som efterfrågas av kunderna.Under examensarbetet arbetar studenterna med utveckling av en produkt från idéstadiet fram till ett underlag för prototyptillverkning. Arbetet genomförs tillsammans med ett företag och studenterna får prova olika arbetsroller - de arbetar som projektledare, konstruktörer och beräkningsingenjörer.

Kontakt

Namn

Lena Prinselaar

Telefon

0455-38 50 00

E-mail

lena.prinselaar@bth.se